Synlab.fi räätälöity verkkopalvelu

SYNLAB verkkosivut

Uudistimme laboratoriotutkimuksia ja kuvantamismenetelmiä tarjoavan Synlabin verkkosivut Suomessa.

Vastasimme verkkopalvelun WordPress-osuudesta. Projekti toteutettiin yhteistyössä ajanvaraus- ja taustajärjestelmät tarjonneen Outsystems Finlandin kanssa.

WWW.SYNLAB.FI

Verkkopalvelussa asiakas voi tutustua Synlabin laboratorio- ja kuvantamismenetelmäpalveluihin, toimipisteisiin ja hintoihin, sekä varata itselleen ajan palveluihin. Ajanvarauksen ja taustajärjestelmät toteutti Outsystems Finland, jonka kanssa toimimme tiiviissä yhteistyössä saumattoman käyttökokemuksen ja toimintavarman integraation toteuttamiseksi. Projekti toteutetiin kevään ja syksyn 2019 välillä. 

Kick off ja käyttäjäpolut

Aloitimme asiakaspolkuihin keskittyneellä työpajalla asiakkaan tärkeiden stakeholdereiden kanssa. Mukana oli projektitiimin lisäksi mm. Synlabin varsinaista laboratoriohenkilökuntaa. Työpajassa kartoitettiin tärkeimmät käyttäjäpolut, ja määriteltiin merkittävimmät kipupisteet ja kriittiset kohdat jotka tulee huomioida suunnittelussa erityisesti. Verkkosivu suunnattiin ennen kaikkea loppuasiakkaille, jotka tekevät sen kautta merkittävän osan kaikista Synlabin ajanvarauksista ja tarkastavat testiensä tuloksia.

Käyttöliittymäsuunnittelu

Verkkosivuston ilme perustui Synlabin jo olemassaolevaan yritysilmeeseen. Agenda vastasi kaikista WP:n puolelle toteutettavista osioista ja elementeistä. Käyttöliittymän elementti- ja sääntökirjasto yhdenmukaistettiin myös toiminnoista vastaavassa järjestelmässä. Selkeisiin ja informatiivisiin sisältösivuihin satsattiin paljon, sillä ne ovat verkkosivuston asiakkaille tärkeä tiedon lähde ja osa asiakaspolkua.

Kolmikantainen ja integroitu toteutus

Sivusto on lisäksi saatavilla 3 kielellä – suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi – ja käytössä on useita eri navigaatioita sivuston ylä-ja alatunnisteissa. Toteutuksessa on paljon dataa, joka on jaoteltu osiin omiksi kokonaisuuksiksineen ja linkitetty keskenään pääosin relaatioviittauksen avulla.

Käytössä on useita Custom Post Typejä, kategorioita, tageja, muita taksonomioita, metadataa sekä kenttiä, jolla kaikki on saatu liitettyä yhteen yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi. Esimerkiksi toimipaikka -artikkelityyppiin on liitetty palvelu-artikkelityypin artikkeleita ja päinvastoin. Toimipaikalla on myös mm. paikkakunta-taksonomia ja niitä voikin hakea ja suodattaa sekä paikkakunnan että palveluiden perusteella. Lisäksi toimipaikkojen tietoja haetaan taustajärjestelmän REST-rajapinnasta.

Ajanvarauslomakkeiden valinnat synkronoituvat taustajärjestelmän kanssa REST API -integraation välityksellä ja täten – siirryttäessä ajanvarauksen ja WordPress-sivuston välillä – käyttäjän valinnat pysyvät aina samoina järjestelmien välillä. Käytössä on myös rajapinta kirjautumiselle extranettiin sekä lääkärin että yksityisasiakkaan tunnuksilla, jota käytetään asynkronisesti jQuery -javascriptkirjastolla. Myös WordPressin luotiin rajapinta eri navigaatioiden hakemiselle WordPressistä erillään toteutettua ajanvarausta varten yhtenäistä käyttökokemusta ja datan hallittavuutta silmälläpitäen.