project-pic

Kansainvälinen Solidaarisuus

Olemme kehittäneet kehitysyhteistyöjärjestö Solidaarisuuden digitaalista ja visuaalista viestintää.

www.solidaarisuus.fi

Solidaarisuus on yksi Suomen merkittävimpiä kehitysyhteistyöjärjestöjä, ja se on toiminut pian 50 vuoden ajan. Solidaarisuuden tavoite on lisätä sukupuolten välistä tasa-arvoa, ihmisarvoista toimeentuloa ja kansalaisyhteiskuntia vahvistavaa työtä Nicaraguassa, Somalimaassa, Ugandassa ja Keniassa.

project-pic

Digitaalisen viestinnän kehittäminen

Teemme yhdessä Solidaarisuuden kanssa jatkuvaa työtä kehittääksemme järjestön digitaalisia toimintoja vastaamaan nykyajan haasteisiin. Solidaarisuuden tärkeän työn maailmalla mahdollistavat lahjoittajat täällä Suomessa. Olemme pyrkineet tukemaan Solidaarisuuden pyrkimystä muuttaa viestintäänsä avoimemmaksi, kehittäneet järjestön digitaalisia kanavia ja uudistaneet sen painetun lehden, joka on useille lahjoittajille tärkeä tiedonlähde järjestön toiminnasta.

 

Digitaalisten palveluiden uudistaminen

Solidaarisuus.fi -palvelun suunnittelu, toteutus ja jatkuva kehitys on ollut tärkeä keskipiste työssämme. Palvelu vastaa sekä uusien, että yhdistyksestä jo ennestään tietävien kysymyksiin. Tärkeitä ovat ajankohtais- ja blogi-osiot, jotka vievät vierailijan kiinnostavien tarinoiden kautta avustuskohteisiin ja kertovat mukana olemisen merkityksestä.

Järjestön toiminnasta tekevät mahdollista lahjoittajat. Työmme tavoitteena onkin ollut madaltaa lahjoittajien auttamiskynnystä. 

Kampanjasivustojen suunnittelu ja kehitys

Solidaarisuus on valinnut tärkeimmäksi tehtäväkseen vastustaa naisten silpomista. Kampanjasivusto silpomista vastaan toimii ennen kaikkea tietolähteenä aiheesta, sillä tieto on ensimmäinen askel kohti konkreettisia tekoja.

project-pic

Suunnittelijan kommentti

“Digitaalisen viestinnän suunnittelu Solidaarisuuden kanssa on ollut mielenkiintoista ja antoisaa. Se eroaa osittain kaupallisten yritysten digitaalisesta markkinoinnista, mutta toisaalta siinä on myös samoja piirteitä. Samankaltaista on tiedon käyttäminen ja avoimuuden lisääminen. Ihmiset hakevat paljon tietoa verkosta aiheista, joiden piirissä Solidaarisuus toimii – työssämme pyrimme vastaamaan näiden ihmisten tarpeisiin.”

Kristjan Laansalu, Agenda Helsinki