project-pic

Seepsula.fi - kiviaineskaupan digitalisointi

Toteutimme Seepsula.fi -verkkopalvelun laajan verkkokauppapohjaisen uudistuksen. 

www.seepsula.fi

Seepsula on Suomen modernein, turvallisin ja tehokkain kiviainesyritys, joka on määrätietoisesti investoinut toimintansa kehittämiseen kaikilla osa-alueilla. Tehokkuus ja vastuullisuus kulkevat Seepsulassa käsi kädessä.

project-pic
project-pic

Seepsula.fi – Suomen asiakaslähtöisin kiviainesten verkkokauppa

Seepsulan verkkokauppa on luotu asiakas edellä. Asiakaspolut sekä epävarmalle pienrakentajalle että määrätietoisella suurasiakkaalle on suunniteltu selkeiksi ja johdonmukaisiksi. Tuotteista ja niiden käyttötarkoituksista on tarjottu kattavasti tietoa.

Sisällöt ja visualisoinnit ohjaavat asiakasta

Pienrakentajia halutaan palvelulla sisällöillä, jotka ohjaavat oikean kiviaineksen käyttöön. Ryhmittelimme tuotteet asiakkaan kanssa neljään pääkategoriaan käyttötarkoituksen mukaan, joka mahdollistaa asiakaspolun myös käyttötarkoituslähtöisesti. Sisältöä on tarkoitus tuottaa ja kehittää edelleen, ja Seepsulan asiakaspalvelu toki palvelee myös mielellään!

Osana hyvää sisältöä toteutuimme 3d-visualisoinnit keskeisimmistä aiheista asiakkaan näkökulmasta. Visualisoinnit auttavat Seepsulaa konkretisoimaan tuotteidensa käyttötarkoituksia upean visuaalisesti.

Seepsulan erityispiirteet näkyviin

Sivustolla korostettiin yrityksen erityispiirteitä: Rikasta historiaa 100% suomalaisomisteisena perheyrityksenä, mittavia ponnistuksia vastuullisuuden eteen sekä moninkertaisesti palkitun Senkkerin kiviainestehtaan toimintaa. Näin sivusto ei ole pelkkä verkkokauppa, vaan myös kanavan muulle yritysviestinnälle.

Määrittely ja konseptisuunnittelu

Seepsulan kanssa päätettiin luoda yksi WordPressille rakentuva sivustokokonaisuus, joka sisältää sekä yritysesittelyn että verkkokauppakokonaisuuden. Siirtymä informoivista sisällöistä ostotilanteeseen haluttiin saumattomaksi, ilman että erillistä verkkokauppasivua tarvitaan. Sivuilla näkyy vahvasti Seepsulan oma ilme ja vankka historia perheyrityksenä. Verkkokauppa on selkeästi kohdistettu erityisesti pienrakentajille, mutta sivuston kautta tarjouksia pyytävät myös hyvinkin isot yritysasiakkaat.

Sisällön suunnittelu ja tuotanto

Sivustokokonaisuudesta kartoitettiin sisältösuunnitelma. Sisältösuunnittelijamme haastatteli Seepsulan tuotepuolen asiantuntijoita, ja varmisti tuotteiden käyttötarkoitukset jotta ne voidaan sivuilla kategorisoida ja linkittää oikein. Sisältö kattoi varsinaisten tuotteiden lisäksi myös ohjaavat käyttöliittymätekstit, informoivat artikkelitit, taustatieto yrityksestä ja sen historiasta, 3d-kuvituksia, tuotekuvat ja kuvituskuvia Seepsulan toiminnasta.

Ulkoasu ja käyttöliittymä

Verkkosivuston ilme ja käyttöliittymä perustuivat Seepsulan olemassaolevaan yritysilmeeseen. Verkkosivuston teema ja ulkoasu räätälöitiin juuri asiakasta varten yksilöllisiksi. Valokuvat ja 3d-mallinnukset toteutettiin asiakkaan toiveiden mukaisesti. Käyttöliittymäsuunnittelussa keskityttiin erityisesti ostopolun selkeyteen ja johdonmukaisuuteen, mm. toteuttamalla laskuri jolla voi kätevästi laskea tarvitsemansa kiviainesten määrän.

WordPress + Woocommerce + integraatio toiminnanohjaukseen

Kokonaisuus on toteutettu WordPress-sisällönhallintajärjestelmän pohjalle. Verkkokauppakokonaisuus on kehitetty Woocommerce-verkkokauppa-alustaa räätälöimällä ja implementoimalla sen WP:n yhteyteen. Kokonaisuus on vahvasti integroitu Seepsulan toiminnanohjausjärjestelmään, niin että tilaukset siirtyvät suoraan toimitusten hallinnoinnin näkymään ERP:issä. Tietoa tallentuu myös WordPressissä sijaitsevaan backend-käyttöliittymään.

Osana jatkuvaa kehitystä toteutimme Seepsulan kanssa laajan verkkokauppapohjaisen sivu-uudistuksen. Toteutimme myös Seepsulan sopimusasiakkaille suunnatun mobiilisovelluksen “Seepsula Pro”.

Katso esittely: Seepsula Pro