project-pic

Maptionnaire.com redesign

Uudistimme karttapohjaisen kyselypalvelu Maptionnairen markkinointisivun houkuttelemaan tutkijoita ja kaupunkisuunnittelijoita ympäri maailmaa.

www.maptionnaire.com

Maptionnaire on kansainvälinen SaaS-palvelu, jolla voi luoda karttaan pohjautuvia, kansalaisia osallistavia kyselyitä. Palvelua on hyödynnetty mm. ekologisessa satamaprojektissa Sydneyssä, raitiovaunureitin suunnittelussa Turussa sekä kaupunkien elvyttämisohjelmassa Mauritiuksella. Uudistimme palvelun markkinointisivut palvelemaan mahdollisimman hyvin juuri Maptionnairen kohderyhmään sopivia uusia asiakkaita.

project-pic
project-pic

Sisältö ja rakenne intuitiiviseksi

Tärkeänä lähtökohtana suunnittelutyössä oli saada Maptionnairen toiminta, käyttötarkoitus sekä sen tuoma hyöty mahdollisimman ymmärrettävästi ja intuitiivisesti esiin. Aloitimme projektin kartoittamalla verkkosivuston käyttäjät ja heidän tarpeensa yhdessä asiakkaan kanssa. Tieto käyttäjistä oli suunnitteluprosessissa jatkuvasti mukana ja se ohjasi niin rakenteen, layoutin kuin sisällön suunnittelua. Tavoitteena oli helpottaa asiakkaan ostopäätöksen tekemistä verkkosivuston intuitiivisella käytöllä, informaation selkeydellä sekä yrityksen asiantuntevuutta korostamalla.

Visuaalinen ja tekninen toteutus huippuunsa

Teimme Maptionnaire.com -etusivusta erityisen houkuttelevan lisäämällä sisältöihin hienovaraisia transitioita ja animoimalla kaupunkikuvan kertomaan palvelun osallistavuudesta ja sen tuomista hyödystä. Kansainvälisesti toimivan verkkosivuston täytyy myös olla toimintavarma ja latautua nopeasti globaalisti. Olemme erityisen ylpeitä palvelun toteutuneesta teknisestä laadusta, sillä Maptionnairen latausnopeudet ovat huippuluokkaa.