kauppapolitiikka-hero.jpg

Kauppapolitiikka WordPress-verkkojulkaisu

Suunnittelimme ja toteutimme Ulkoministeriön median verkkoversion WordPress-verkkopalveluna.

Projekti toteutettiin yhteistyössä viestintätoimisto Legendiumin kanssa.

WWW.KAUPPAPOLITIIKKA.FI

kauppapolitiikka-macbook-iphone-scaled-1.jpg

Kauppapolitiikka on ulkoministeriön julkaisema kansainvälisen kaupan aikakauslehti. Kauppapolitiikka seuraa kansainvälisen kaupan ja talouden tapahtumia, jotka ovat tärkeitä Suomelle ja suomalaisyrityksille. Asioita avataan maantieteellisten alueiden ja kauppapolitiikan eri sektoreiden kautta. Lehden asiantuntijakirjoitukset välittävät keskeistä tietoa päätöksenteon tueksi.

Suunnittelu

Kauppapolitiikka uudistettiin samanaikaisesti sekä printti- että verkkomediana. Agenda Helsingin vastuualue oli verkkoversion uudistus. Koko median sisällöllisen ja visuaalisen identiteetin uudisti viestintätoimisto Legendium.

Verkkojulkaisun suunnittelussa lähdettiin liikkeelle printtiversiota varten laaditusta sisältösuunnitelmasta. Suunnitelmaa muokattiin sopimaan paremmin verkkojulkaisemisen vaatimuksiin. Palvelun rakenne perustui sisältösuunnitelmaan.

Palvelun ulkoasu noudatti uutta visuaalista identiteettiä, joka oli suunniteltu printtiversiota varten.

Tekninen toteutus

Verkkosivu on toteutettu WordPressillä, hyödyntäen teknologioita:

  • Gutenberg: Sisällön muokkaus lohkoina. Oma plugin muokkaa editorin ulkoasua ja lisää tarvittavat sisällönsyötölliset elementit (”Grid”, ”Picture”).
  • ACF: Artikkelin metakenttien, kuten ”Kirjoittajan” tai kielen syöttö
  • ReactJS: Dynaamisten artikkelinostojen renderöinti sekä editorissa että sivulla toteutetaan samalla React-komponentilla.
  • Bootstrap: Responsiivinen ulkoasu taipuu sekä työpöytä- että tabletti- ja mobiilinäyttöihin.
kuvakaappaus_kauppapolitiikan_editorista
Kuvakaappaus Kauppapolitiikan Gutenberg-editorista.

Kuva: Kauppapolitiikan Guteberg-editori