Agenda: Suomen käyttäjälähtöisin digitoimisto

Agendan tärkein palvelu on digitaalinen palvelumuotoilu. Meille se tarkoittaa käyttäjän ymmärtämistä, käyttäjälähtöistä suunnittelutapaa ja ensiluokkaista digitaalisten palveluiden toteuttamista.

Digitaalisten palveluiden suunnittelu ja toteutus

Verkkopalvelut ja verkkosivut

Toteutamme pienet ja suuret verkkopalvelut samalla ammattitaidolla ja motivaatiolla, ja otamme huomioon sekä laajan perspektiivin että detaljien viimeistelyn. Olemme myös WordPress -palveluiden tottunut toteuttaja.

LUE LISÄÄ: MITEN AGENDAN VERKKOSIVUPROJEKTIT ETENEVÄT

Mobiilisovellukset

Mobiililaitteiden käyttö kasvaa samaa tahtia kuin käyttäjien odotus moni- tai ylikanavaisesta palvelutarjoomasta. Toteutamme mobiilisovelluksia erilaisille alustoille ja laitteille tinkimättä laadusta.

Huolenpito ja tuki

Emme jätä asiakasta yksin toteutetun palvelun kanssa. Tarjoamme huolenpitopalveluita, jotka kattavat säännöllisten sovelluspäivitysten tekemisen, palvelimen seurannan, teknisenä yhteyshenkilönä toimimisen ja tuen.

Käyttäjälähtöinen suunnittelu (UX)

Konseptisuunnittelu

Jokaisen palvelun ytimessä täytyy olla oikeaan tarpeeseen vastaaminen. Hyvä palvelukonsepti huomioi sitä ympäröivät laajemman kontekstin ja tuottaa selkeän suunnitelman toteutustavasta.

Käyttöliittymä-
suunnittelu

Hyvä käyttöliittymä on selkeä, ennakoitava ja käytännössä näkymätön – loistavinta käyttöliittymä ei joudu ajattelemaan. Oikeat suunnitteluperiaatteet ja keskittyminen yksityiskohtiin tuottavat tuloksia.

LUE LISÄÄ: KÄYTTÖLIITTYMÄSUUNNITTELU

project-pic

Visuaalinen suunnittelu

Digitaalinen käyttäjäkokemus on jatkossakin suurelta osalta visuaalinen, ja enemmän kuin pelkkä käytettävyys: palvelun täytyy kutsua käyttämään itseään. Loistava visuaalinen ilme auttaa erottumaan ja jäämään mieleen – hyvässä.

LUE LISÄÄ: Visuaalinen suunnittelu ja graafinen suunnittelu

Prototyypit

Vasta aidosti interaktiivisessa tilanteessa selviää millainen aidosta käyttökokemuksesta tulee. Niinpä kannustamme asiakkaitamme prototyyppien toteutukseen osana suunnitteluprosessia. Prototyyppi auttaa määrittämään teknistä toteutusta, mikä säästää asiakkaan kustannuksia

Käyttäjäymmärryksen lisääminen

Käytettävyyden arvionti ja testaus

Asiantuntijamme kartoittavat digitaalisen käyttäjäkokemuksen kosketuspisteet, arvioivat ongelmakohdat ja pullonkaulat. Analyyttiseen asiantuntija-arvioon yhdistetään tekninen arviointi.

Käyttäjätutkimus ja -haastattelut

Parasta käyttäjätietoa saadaan suoraan käyttäjiltä. Asiantuntijamme osaavat tavoittaa oikeat käyttäjät ja kysyä huolella suunnitellusti oikeat asiat, jotta saatava data on hyödyllistä ja relevanttia.

Verkkoanalytiikan seuranta ja konsultointi

Suurien käyttäjämäärien liikkeistä opitaan numeroiden kautta. Tärkeiden mittauspisteiden määrittely ja selkeät tavoitteet tuottavat tarkimmat tulokset.

Toteutamme kaikki projektimme pienestä suureen läpinäkyvällä työprosessilla, ammattimaisella projektinhallinnalla ja samalla innostuneella motivaatiolla.