Käyttöliittymäsuunnittelu

Olemme timantinkovia digitaalisten palveluiden suunnittelijoita. Oleellinen osa sitä on käyttöliittymäsuunnittelu. Suunnittelemme, prototyyppaamme ja toteutamme verkkopalveluiden käyttöliittymät.

project-pic

Mitä käyttöliittymäsuunnittelu tarkoittaa?

Käyttökokemus on useiden tekijöiden summa. Käyttöliittymäsuunnittelu vaatiikin erilaisia osuuksia, joita kannattaa tarkastella paitsi yhdessä myös erikseen. Suunniteltavat käyttöliittymät onkin myös syytä käyttäjätestata riittävän usein, jotta tehty työ validoidaan ennen tuotantoa. Karkeasti jakaen voidaan puhua ainakin kolmesta päätasosta:

Käyttäjäymmärrys

Varhaisessa vaiheessa kannattaa käydä läpi käyttäjäpolku kokonaisuutena, eli ns. “big picture”. Palvelumuotoilu tarjoaa ylätason, jonka puitteissa mietitään palvelukokonaisuutta erityisesti loppuasiakkaan näkökulmasta, tarkennetaan ymmärrystä käyttäjistä ja pyritään varmistamaan että käyttöliittymä on osa laajempaa saumatonta käyttökokemusta. Joskus on syytä toteuttaa jonkinlaista käyttäjätutkimusta ja hankkia lisää taustatietoa ennen jatkokehitystä. Kannattaa myös miettiä onko palvelun käyttötarkoitus määritelty riittävän hyvin. Konseptisuunnittelu tarkoittaa sitä, että kirkastetaan kenelle palvelu on olemassa ja miksi – mikä on se uniikki ja erottava arvo jota palvelu tarjoaa. 

Siis kertauksena:

– käyttäjäpolut
– tutkimus
– konseptisuunnittelu

Käyttöliittymän rakenne

Varsinaisen “tuottavan suunnittelutyön” tuloksina syntyvät rautalangat (wireframes, rakennepiirrokset) ja mockup, eli näköismalli, joka voi hyvin jo olla klikkailtava ja on varsin hyödyllinen esimerkiksi testaamista varten. Taustalla on käyttöliittymän informaatioarkkitehtuuri, eli erilaisten näkymien suhde toisiinsa, linkitykset, valikot jne. Jatkuvuuden varmistamiseksi erilaisten toistuvat komponentit on syytä määritellä. Myös varsinaiset ui-näkymät (ja niiden sisältämät komponentit) suunnitellaan.

– informaatioarkkitehtuuri
– komponentit
– näkymien rautalangat

Käyttöliittymän ulkoasu

Visuaalinen identiteetti kattaa palvelun erottavat tekijät: mahdollisen logon tai tunnuksen ja päävärit. Ulkoasusäännöt muodostavat varsinaisen käyttöliittymän pintakerroksen määrittelemällä käyttöliittymän väripaletin, käytetyt fontit, muotokielen jne. Ulkoasu sisältää myös interaktioiden, kuten siirtymien ja muiden animaatioiden, suunnittelun ja määrittelyn. Kokonaisuudesta koostetaan usein design system, eli eräänlainen kirjasto tai ohjeistus, jonka pohjalta käyttöliittymäsuunnittelua voidaan jatkaa määrätietoisesti.

– visuaalinen identiteetti
– ulkoasusäännöt
– interaktiot
– ohjeistus

Alla ehdotamme käyttöliittymäsuunnittelun työkokonaisuuksia, joita tarjoamme asiakkaillemme.

Käyttöliittymäsuunnittelun palveluitamme

Design sprint

Design sprint on lyhyt ja intensiivinen, työpajamallinen yhdessä suunnitteluun perustuva työpaja. Se on loistava malli päästä nopeasti tuloksiin rajaamalla käsiteltävä ongelma riittävän selkeäksi ja tuomalla oikeat ihmiset samaan tilaan muutamaksi päiväksi. Suosittelemme tätä erityisesti projektin aloitukseksi tai jos jokin kriittisen tärkeä kysymys uhkaa pysäyttää kehitystyön etenemisen.

LUE LISÄÄ DESIGN SPRINTISTÄ

project-pic
project-pic

UX/UI Suunnittelu ja konsultointi

Kun työn eteneminen on selkeää ja työn kohde määritelty, voimme tarjota käyttöliittymäsuunnittelua jatkuvana konsultointipalveluna. Tämä kattaa mm. Palvelumuotoilun keinot, visuaalisen suunnittelun, mockupit ja teknisen määrittelyn.

CASE: HEL.FI

Prototyypit ja front end -toteutus

Voimme toimittaa käyttöliittymäratkaisuja sekä tuotantovalmiina koodina että “proof of concept” -prototyyppeinä.

CASE: HEL.FI

project-pic
project-pic

Käytettävyystestaus

Suunnittelemme ja toteutamme käytettävyystestauksia verkkopalveluille ja käyttöliittymille. Testaus antaa arvokasta tietoa oikeilta käyttäjiltä, ja mahdollistaa korjausliikkeet ennen kuin mitään on ehditty koodata.

 

LUE LISÄÄ KÄYTETTÄVYYSTESTAUKSESTA

Design system

Design system kokoaa asiakkaan käyttöliittymän suunnitteluperiaatteet yksiin kirjoihin. Hyvä design system kattaa ainakin suunnittelun tärkeimmät periaatteet ja visuaaliset säännöt esimerkkeineen, mutta voi olla joko hyvin tiivis tai laaja.

project-pic

Miten liikkeelle?

Soita meille tai jätä viesti alla olevalla lomakkeella. Olemme sinuun yhteydessä arkisin 24h sisällä. Jos sinulla ei ole valmista tarjouspyyntöä, keskustelemme tarpeistanne mielellämme. Katsotaan miten voimme olla avuksi!