Artikkelit

Artikkelit tarjoavat asiantuntijanäkemystä ja konkreettisia vinkkejä digitaalisten palveluiden kehittämiseen, sekä syventäviä katsauksia digitaalisen palvelumuotoilun teemoihin.

kuva9391

Käyttäjälähtöinen suunnittelu vs. käyttökokemuksen suunnittelu

Kirjoittaja: Anssi Kokkonen

Agendassa käyttäjälähtöinen suunnittelu on kaiken toimintamme kulmakivi. Se tarkoittaa käyttäjän näkökulman ja tarpeiden huomioimista koko prosessin ajan. Muut projektia ohjaavat voimat (kuten budjetti, teknologia tai liiketoiminnalliset tavoitteet) pitää pyrkiä linjaamaan yhteen käyttäjän tarpeiden kanssa, aina kun ja kuten se on mahdollista. Mutta entä käyttökokemuksen suunnittelu (ux design)?   Käyttäjäkokemus > käytettävyys Käyttökokemus on paljon enemmän kuin käytettävyys. Käytettävyys (eng. accessibility) on tärkeä reunaehto tekemiselle – meidän tulee huomioida myös erityiskäyttäjien…

kuva9413

Mikä alusta verkkopalvelulle eli WordPress vs. Drupal

Kirjoittaja: Timo Haapala

Sisällönhallintajärjestelmällä tarkoitetaan sovellusta, jolla on mahdollista tuottaa ja muokata sisältöjä useimmiten verkkopohjaisissa toteutuksissa. Tyypillisesti käyttäjien tuottama sisältö käännetään verkkosivustoksi.   Suosituimmat sisällönhallintajärjestelmät ovat WordPress, Joomla ja Drupal WordPressin johtaessa ylivoimaisesti. Kaikista verkkosivuista yli neljännes on tehty WordPressillä ja kaikista, joissa on jokin tunnettu sisällönhallintajärjestelmä WordPressin osuus on yli puolet. Drupal ja Joomla vuorottelevat toisella sijalla riippuen otannasta: Kaikki sivustot huomioiden Joomla on toisena, mutta jos huomioidaan vain suosituimmat, Drupal sijoittuu ennen Joomlaa….

kuva9414

Konversiopolun suunnittelu

Kirjoittaja: Kristjan Laansalu

Käyttäjäpolku, myyntipolku, konversiopolku, asiakaspolku – hyvällä lapsella on monta nimeä. Kyse on selkeästä ja tärkeästä asiasta jonka toimivuutta jokaisen yritysjohtajan kannattaa jatkuvasti mitata. Mikäli yrityksessä ei ole kyseistä polkua mallinnettu, on hyvä aika se ottaa työlistalle.   Konversiopolku voidaan määrittää koko myynnin ja markkinoinnin toiminnoista, mutta mikäli asia on uusi, voidaan sitä lähestyä pala kerrallaan. Tavoitteena on, että konversiopolku määritetään asiakkaan kanssa jokaisen digitaalisen projektin yhteydessä jotta me ja asiakas…

kuva9415

Facebook markkinoinnin menestys Case-esimerkki: Helsinki Rekry

Kirjoittaja: Kristjan Laansalu

Minulta on viime aikoina kysytty paljon käytännön keinoja kasvattaa asiakasliikenteen määrää asiakkaan verkkopalvelussa. Käyttäjämäärien kasvattaminen onkin usein työjärjestyksessä heti seuraavaksi, kun verkkopalvelun sisältö ja toiminnot ovat kunnossa ja valmiit toivottamaan uudet asiakkaat tervetulleeksi. Kerron usein Helsinki Rekryn esimerkistä, jossa neljässä vuodessa seuraajien määrä kasvatettiin 358 seuraajasta 10 000 seuraajaan. Tässä työnkulku millä moinen tulos saavutetaan. #1 Sisältöstrategian luominen Sisältöstrategiaa suunnitellessa mieti liiketoimintasi vahvuuksia ja toimintojen ydintä. Juuri siitä löytyy se…

kuva9416

Case-esimerkki: Helsingin kaupungin uusi opetussuunnitelma OPS2016 digitaalisena palveluna on valmis.

Kirjoittaja: Kristjan Laansalu

Suunnittelimme ja toteutimme Helsingin uuden opetussuunnitelman digitaalisena palveluna joka otetaan nyt syksyllä 2016 kaikkien opettajien, oppilaiden ja huoltajien käyttöön. Syksy lähtenyt käyntiin kiireisesti ja koululaiset ovat jo kohta kuukauden keränneet viisautta luokkahuoneissa. Me taas olemme antaneet Agendan puolelta oman panoksemme koulujärjestelmän avoimuudelle ja saatavuudelle.

kuva9417

Parempia työtapoja digiajalle

Kirjoittaja: Anssi Kokkonen

Osana jatkuvaa sisäistä kehitystämme olemme uudistaneet digitaalisten palveluiden suunnittelun prosessiamme. Haluamme siirtyä vesiputousmallista, jossa yksi työntekijä saa vaiheen valmiiksi ja ojentaa suunnitelmat seuraavalle, kohti aidosti yhtenäistä prosessia jossa tiimin jokainen jäsen työskentelee saman tuotteen parissa saavuttaen huipputason tehokkuudessa, laadussa ja kommunikaatiossa. Tässä Agendan yhteisen työprosessin pääpointit:1. Määrittele selkeästiTekninen suunnittelu tulee ottaa huomioon heti projektin alussa, kun asiakkaan kanssa käydään läpi vaatimuksia ja varhaisia suunnitelmia. Kaikki Agendan puolelta projektivastuulliset siis tietävät, mitä…