Agenda suunnittelee ja toteuttaa verkkosivut käyttäjälähtöisesti

Verkkosivujen ja verkkopalveluiden suunnittelu ja toteutus on Agendan päivittäistä työtä ja ydinosaamista. Tärkeimmät periaatteet useimpia verkkosivuja toteuttaessa ovat tavoiteltavan yleisön tunteminen, sivujen löytyvyyden varmistaminen ja konversiot.

 

A

Lisätään ymmärrystä käyttäjistä

Verkkosivuja ei kannata uudistaa pelkästään kosmeettisin perustein. Verkkosivut eivät ole kulu, vaan investointi – ja tavoitteellisti toteutettuna niillä haetaan selvää tulosta, usein myyntiliidien mutta yhä useammin myös konkreettisten myyntien muodossa. Selvitämme kanssanne asiakkaidenne tarpeet – ne, joihin verkkosivuilla vastataan.

B

Varmistetaan sivujenne löytyvyys

Jos sinua ei löydy hakukoneesta, et käytännössä ole olemassa. Oikeiden hakusanojen löytäminen ja niihin vastaaminen on työtä, joka palkitsee pitkäjänteisyydestä. Toteutamme sivut niin että paras mahdollinen näkyvyys saavutetaan (myös muissa kanavissa).

C

Käännetään verkkosivuvierailut konversioiksi

Konversio toteutuu kun haluttu kävijä toimii toivotusti – esimerkiksi ottaa yhteyttä oikean tarpeen kanssa. Tämä saavutetaan vakuuttamalla selkeällä palvelulupauksella, uskottavalla brändillä ja sulavalla palvelulla – ylätasolta detaljeihin asti.

Miksi Agenda?

Olemme käyttäjälähtöinen digitaalinen suunnittelutoimisto. Yhdistämme muotoilun ja teknologian lähestymistavalla, joka kattaa koko käyttäjäpolun aina tarpeen tunnistamisesta onnistuneen asioinnin jälkeiseen yhteydenpitoon asti. Huomioimme sekä laajan kuvan että viimeistelyn merkityksen.

Projektin eteneminen Agendan kanssa 

Toteutamme verkkosivut ketterästi ja määrätietoisesti. Alla esittelemme työvaiheet joiden kautta parhaat tulokset saavutetaan.

project-pic

 

Aloitustapaaminen

Tapaamme, ja selvitämme projektia koskevat tavoitteet, vaatimukset, vaadittavat pohjatiedot. Suunnittelemme myös hallitun uudistuksen, joka huomioi mm. olemassaolevan näkyvyyden ja materiaalien säilyttämisen. 

project-pic

Suunnittelu

Käyttäjäpolun suunnittelu
Määrittelemme ne sidosryhmät ja käyttäjäprofiilit, joita sivusto palvelee. Käymme läpi analytiikka-datan, oleelliset kosketuspisteet ja tuloksia mittaavat mittauspisteet (KPI).

Hakusanasuunnittelu
Vastaamme käyttäjäpolkuun suunnittelemalla miten verkkosivun löytyvyys hakukoneesta voidaan parhaiten varmistaa.

Rakenne- ja sisältösuunnittelu
Huomioimme hakusanastrategian sivuston rakenteessa ja suunnittelussa. Tuotamme sivukartan, ja määrittelemme tarvittavat sivupohjat ja muut sisältötyypit.

Tekninen suunnittelu
Tekninen suunnittelu tarkoittaa tarvittavien teknisten ratkaisujen määrittely- ja suunnittelutyötä. Tällaisia ovat käytettävät alustat, valmiit lisäosat ja integraatioiden suunnittelu.

Visuaalinen suunnittelu & interaktiot
Kriittinen osa käyttäjäkokemusta on palvelun visuaalinen ilme ja ulkoasu. Tämä tarkoittaa esimerkiksi värejä, typografiaa ja kuvamaailmaa, sekä tarvittava interktioita kuten palautetta ja animointeja.

 

Toteutus

Kehitysympäristö
Aluksi digitaaliselle tuotteelle luodaan puitteet digitaalisessa kehitysympäristössä – työkalut otetaan käyttöön, työnkulku rakennetaan, tarvittavat kirjastot kootaan ja luodaan.

Rakenne ja sivupohjat
Seuraavaksi otetaan käyttöön sisällönhallintajärjestelmä (CMS), joka projekteissamme on usein WordPress. Suunnitellut rakenteet ja sivupohjat toteutetaan.

Toiminnallisuudet
Toiminnallisuudet (kuten esimerkiksi ostoskori tai Twitter-postausten haku) rakennetaan ja integraatiot muihin tietolähteisiin ja palveluihin toteutetaan.

Ulkoasu & interaktiot
Palvelun ulkoasu toteutetaan suunnitellun mukaisesti. Tässä vaiheessa myös responsiivisuuden aiheuttamat poikkeustilanteet kartoitetaan ja ratkaistaan. Myös erilaiset interaktiot toteutetaan suunnitellun mukaisesti.

project-pic
project-pic

Testaus & optimointi
Testaaminen kattaa kaksi uusinta versiota yleisimmistä selaimista ja laitteista. Myös esimerkiksi latausajat testataan ja optimoidaan, kun parantamisen varaa huomataan.

Visuaalinen tuotanto
Tarvittavat visuaaliset elementit, kuten ikonit, toteutetaan ja muu visuaalinen tuottava työ (kuten kuvankäsittely) tehdään.

Sisällöntuotanto
Sisältö tuotetaan teknisen toteutuksen kanssa samanaikaisesti aiemmin toteutetun sisältösuunnitelman mukaisesti.

Sisällönsyöttö
Sisältö syötetään sivuilla, jossa siihen voidaan tehdä suoraan viimeistely.

Käyttöönotto

Ohjeistus ja koulutus
Yksinkertaisimmillaan verkkosivut kaipaavat vain kevyen ohjedokumentin, jossa kerrataan tärkeimmät sisällön muokkaamisen ja asetusten pääpointit. Tarvittaessa laajennemme ohjeistusta ja järjestämme asiakkaalle erilaisia koulutustilaisuuksia.

Julkaisu
Julkaisun tärkein vaihe on siirto oikeaan palvelinympäristöön, mutta näkymättömiin. Julkaisun jälkeen sivusto testataan uudelleen, jottei muuttuva palvelinympäristö aiheuta hallaa. Kun asiakkaalta on saatu lupa, sivusto julkaistaan.

Tuki
Olemme asiakkaan tukena koko julkaisuprosessin ajan, ja vähintään kaksi viikkoa käyttöönoton jälkeen. Tarjoamme myös jatkuvaa huolenpitopalvelua palvelun julkaisun jälkeen.

 

 

project-pic

Lopputapaaminen

Projektin päätteeksi tapaamme ja käymme läpi projektin sujumisen, jotta molemmat osapuolet oppivat projektista kaiken mahdollisen. Kartoitamme myös lähivuosien kehitystarpeita ja -ideoita sivustoa varten.

 

Entä kustannukset?

Agenda hinnoittelee työnsä kiinteästi, asiakkaan vaatimuksien perusteella ennustettavaan työmäärään. Tarvittaessa kysymme lisätietoja, jotta käsityksemme projektin laajuudesta on riittävän selkeä. Vahvistamme kustannukset viimeistään aloituspalaverin jälkeen. Annettu hinta pitää niin kauan kuin projektin sisältö ei asiakkaan puolelta muutu.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!