Agenda katsastaa verkkopalvelusi käytettävyyden

Me Agendalla näemme digitaalisen verkkopalvelun yhtenä tärkeänä osana laajempaa palvelukokonaisuutta ja ymmärrämme sen toimivuuden tärkeyden. Siksi haluamme olla auttamassa niin pieniä kuin suuriakin yrityksiä saavuttamaan liiketoiminnalliset tavoitteensa hyvin käytettävän verkkopalvelun avulla.

 

Mitä hyötyä arvioinnista on?

Käytettävyyttä parantamalla voit vaikuttaa positiivisesti verkkopalveluasi käyttävien tyytyväisyyteen ja sitä kautta saavuttaa parempia tuloksia. Sen takia Agendan tekemää käytettävyyden arviointia kannattaa hyödyntää.

 

Arvioinnin tarkoituksena on selvittää, kuinka hyvin verkkopalvelu toimii käyttäjien näkökulmasta, sekä kuinka hyvin palvelupolku toteutuu kokonaisuudessaan. Arvioinnista laadimme raportin, jossa käydään läpi löydetyt huomiot sekä annetaan konkreettisia parannusehdotuksia ja vinkkejä palvelupolun eri vaiheisiin. Vinkkejä voi laittaa suoraan käytäntöön.

Miksi Agenda?

Verkkopalvelun tarkistaminen aika ajoin on erittäin tärkeää, sillä pienilläkin muutoksilla voi jo vaikuttaa merkittävästi koko palvelun käytettävyyteen ja parantaa samalla koko palvelupolun toteutumista. Me Agendalla olemme ymmärtäneet jatkuvan arvioinnin tärkeyden ja olemmekin erikoistuneet verkkopalveluiden kokonaisvaltaiseen arviointiin juuri käyttäjien näkökulmasta.

Käytettävyyden arvioinnin eteneminen

Teemme verkkopalvelun arviointia niin käyttäjien kuin verkkopalvelujen arviointiin harjaantuneen ammattilaisen silmin. Alla esittelemme arviointiprosessimme etenemisen.

 

Aloitustapaaminen

Aloitustapaamisessa keskustelemme asiakkaan kanssa arvioinnin tavoitteista ja vaatimuksista. Käymme myös läpi tarkemmin, miten arviointi käytännössä tapahtuu.

project-pic

Käyttäjien ymmärrys

Työpaja asiakkaan kanssa
Aloitamme arviointiprosessin pitämällä työpajan asiakkaan kanssa. Työpajan aiheena on verkkopalvelun tavoitteet sekä sen erilaiset käyttäjät. Työpajan ansiosta asiakkaan oma käsitys verkkopalvelun käyttäjistä selkiytyy ja me saamme paljon arvokasta tietoa ja näkökulmia arviointiprosessiin.

Analytiikka
Tutkimme verkkopalvelun analytiikkaa, jotta näemme suurten käyttäjämäärien toimintaa palvelussa sekä kuinka hyvin se palvelee erilaisia käyttäjiä. Vahvuutemme on siinä, että olemme nähneet hyvin erilaisten verkkopalveluiden analytiikkaa ja olemme harjaantuneet huomaamaan niissä poikkeuksia.

+ Kysely – lisäoptio
Lisäoptiona laadimme palvelun käyttäjille verkkokyselyn, jossa keskitytään palvelupolun eri kohtien onnistumiseen. Annamme linkin kyselyyn asiakkaalle, joka voi jakaa sitä omissa kanavissaan. Analysoimme kyselyn vastaukset sovitun ajan kuluessa. Kysely yhdistettynä analytiikan tutkimisen hyödyttää paljon käytettävyyden arviointia.

+ Käyttäjäprofiilit ja palvelupolut – lisäoptio
Laadimme verkkopalvelun käyttäjistä käyttäjäprofiilit sekä piirrämme heidän toiminnastaan palvelupolut, joissa verkkopalvelu on yhtenä osana. Kun tunnemme palvelun käyttäjät ja heidän toimintatapansa kunnolla, voimme antaa asiakkaalle paremmin kohdennettuja vinkkejä, joilla hioa verkkopalvelua juuri näille käyttäjille sopivaksi.

 

Verkkopalvelun toiminta

Visuaalinen arviointi
Verkkopalvelun visuaalisen käytettävyyden arviointiin sisältyy ammattimainen asiantuntija-arvio. Kerromme rehellisesti verkkopalvelun ongelmakohdat sekä annamme vinkkejä jatkoon.

Rakenteen ja sisällön arviointi
Tarkistamme verkkopalvelun rakenteen ja sisällön toimivuuden käyttäjien näkökulmasta. Laadimme luovasti uusia ideoita, joilla annamme suuntaviivat asiakkaalle jatkaa eteenpäin rakenteen sekä sisällön suhteen.

Tekninen arviointi
Asiantuntijamme testaa myös verkkopalvelun teknisen käytettävyyden, jonka myötä annamme konkreettisia vinkkejä teknisen toimivuuden parantamiseen.

 

project-pic

Lopetustapaaminen

Lopetustapaamisessa käymme yhdessä asiakkaan kanssa kohta kohdalta läpi raportin, jonka olemme laatineet verkkopalvelun käytettävyydestä. Kerromme oman näkemyksemme siitä, mihin suuntaan asiakkaan kannattaa lähteä verkkopalvelun jatkokehityksen suhteen.